جامع ترین فروشگاه آزمونهای ابتدایی و مهارت های معلمی

پرفروش ترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

فروشگاهی که هم اکنون پیش چشم شماست در ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت و دارای نماد الکترونیک است. با خیال راحت خرید کنید. در صورت بروز مشکل با شماره تلفن 09179668112 در تماس باشید.

خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار

كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.

از نظر جرم شناسي تكرار جرم حالت بزهكاري است كه پس از يك رفتار مجرمانه ديگر بابه انجام جرم ديگري دست ميزند همانگونه كه ملاحظه ميشود در اين تعريف وجود يك محكوميت قطعي شرط تحقق معناي تكرار جرم نيست باوجود اين نبايد گمان برد كه وجود يك محكوميت قطعي كه در حقوق جزا يك شرط وپايه اساسي براي تحقق تكرار جرم است از نظر علمي وجرم شناسي هيچ ارزشي ندارد بسياري از جرم شناسان براي اين شرط قانوني ارزش علمي ويژه اي قائل هستند1زيرا ممكن است بزهكاري پياپي مرتكب جرم شود اين امر احتمالا نمايشگر يك حالت خطرناك در اين بزهكار است اما خطر وهم رسوائي در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي مرتكب تكرار جرم شده است خيلي بيشتر نمايان ميشود در اينجا بزهكار قبلا مرتكب جرمي شده وبدين سبب مورد پي گيري قرار گرفته ،بكلانتري ودادسرا كشيده شد ودر دادگاه به مجازات محكوم گرديده به زندان رفته اماپس از آزادي از زندان ديگر بار رفتار ضد اجتماعي خويش را از سرگرفته است،پر پيدااست كه در اين مورد خطر بيشتري وجود دارد زيرا در مورد نخست كه بزهكار مرتكب جرمهاي متعدد گرديده ولي مورد پي گيري قرار نگرفته است ممكن است تصور نمود كه اين شخص از وصف ضد اجتماعي رفتارهاي خويش واز واكنش جامعه در برابر اين رفتارها هيچ آگاهي ندارد اما چنين تصوري در موردي كه بزهكار باوجود يك محكوميت قطعي واقامت در زندان مرتكب جرم ميشود وجود ندارد.ارتكاب جرم پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه پس از يك محكوميت قطعي واقامت در زندان وآگاهي از واكنش جامعه نمايشگر اين واقعيت است كه اين بزهكار در رفتار ضد اجتماعي خويش كامملا مصمم وپا برجاست وديگر نبايد اين تكرار جرم را شوخي ودست كم گرفت زيرا اين شخص باوجود تحمل يك مجازا وآگاهي از سيستم كيفري درارتكاب مجدد جرم درنگ نكرده است بدين جهات تكرار جرم وبويژه پس ازوجود يك محكوميمت قطعي يكي از مسائل بسيار پراهميت درجرم شناسي است اساسا موضوع دانش جرم شناسي وبررسي اين موضوع است كه چرا باوجود سيستم كيفري ومجازات پاره اي افراد برفتارهاي مجرمانه دست ميزنند واين مجازات هائي كه درقانون جزا پيش بيني شده اند نميتوانند هيچ هراسيدردل آنان برانگيزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئي ديگر تكرارجرم پس ازيك محكوميمت قطعي نشانه ناكامي وشكست سيستم كيفري واداره زندان دراصلاح بزهكار است خوداز اينروست كه تكرار جزم درجرم شناسي ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسي قرارگرفته است يكي از مسائلي كه درپژوهشهاي علمي درمورد تكرارجرم پيش آمده اين است كه آيا بين تكرارجرم وسن رابطه اي هست يا خير؟ درچه سني وچه دوره اي ازعمر خطر تكرارجرم ازسوي بزهكار بيشتر است دراين مورد پژوهشهاي آماري فراوان وجوددارند كه به نقل پاره اي از آنها ميپردازيم پرسش ديگري نيز بمناسبت اين بررسي پيش ميآيد وآن اينكه آيا بين بزهكاري كودكان وبزهكاري بعدت درنزد بزرگسالان رابطه اي هست يا خير.

1- رابطه سن وتكرارجرم

بطوركلي ثابت شده است كه فعاليت هاي مجرمانه درسن هاي 18 تا 25 سالگي بسيار شديد است واين شدت كم وبيش تاسن 30 سالگي ادامه دارد از30 سالگي ببعد فعاليتهاي ضد اجتماعي كم وكمتر ميشوند ودرسن 40 سالگي اين فعاليت متوقف ميگردد ارتكاب بزه پس از40 سالگي امري بيش وكم استثنائي است 1

اين قاعده كلي درمورد تكرار جرم هم صادق است خطر تكرار جرم درسنهماي جواني يعي20 تا30 سالگي وشايد 35 سالگي بسيار زياد است بزهكاراني كه دراين دوره از سن مرتكب جرم ميشوند احتمال اينكه پس از رهائي اززندان رفتار ضد اجتماعي خويش را تكراروبازهم تكرار نمايند بسيار زياد است اما بتدريج كه بزهكاردرزمان پيش ميرود خطر تكرار جرم دروي كمتر ميشود ولي اين خطر كم وبيش تا40 سالگي وجوددارد خطر تكرار جرم از40 سالگي به بعد تقريبا ازبين ميرود بزهكاراني كه باين سن رسيده اند احتمال اينكه پس اززهائي اززندان مرتكب تكرارجرم شوند بسيار كم است پژوهشهاي آماري درمورد سن بزهكاران بعادت وحرفه اي نشان داده اند كه بيشتراين بزهكاران 25تا35 ساله وكمي ازآنان 35تا40 ساله ميباشند چنين بود قاعده تقريبا كلي درمورد رابطه سن وتكرار جرم آمارهائي دراينمورد از كشوربلژيك – فرانسه- انگلستان – كانادا دراختيار ماست ونتيجه همه اين پژوهشهاي آماري تقريبا يكي است به نقل اين آمارها ميپردازيم كه دربررسي اين آمارها رابطه بين تكرار جرم وسن بيشتر وبهتر آشكارميشود.

دركانادا آقاي كرميه ( Mr .B.Cormiet) 176 نفربزهكار را مورد يك مطالعه وبررسي علمي قرارداده است اين گروه مورد آزمايش ازبين بزهكاراني انتخاب شده اند كه تا20 سالگي داراي رفتار اجتماعي پسنديده اي بوده وبعد از رسيدن به 20 سالگي براي نخستين بار مرتكب جرم شده اند ازنظر رابطه بين سن وتكرار جرم اين 176نفر بين گروههاي مختلف تقسيم شده ونتايج زير در اين بررسي آماري بدست آمده است1.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,400 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
39_946426_2872.zip12.3k

تحقیق مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است

تحقیق مطالعه یک دانش آموز که دچار اختلال در یادگیری است فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :21 فهرست مطالب   عنوان ......................................................................................    صفحه                                  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه